Motie Teunissen c.s. over in de onder­han­de­lingen over de EU-Bodem­richtlijn tepleiten voor hand­having van artikel 11b


14 december 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet artikel 11b uit de EU-Bodemrichtlijn wil schrappen, waarin staat dat lidstaten het verlies van bodemcapaciteit om meerdere ecosysteemdiensten te bieden, als gevolg van het bebouwen van de bodem, moeten compenseren,

overwegende dat het verlies van deze bodemcapaciteit ertoe leidt dat de voedselveiligheid in gevaar komt en dat we kwetsbaarder worden voor extreme weersomstandigheden,

verzoekt de regering in de onderhandelingen over de EU-Bodemrichtlijn te pleiten voor het handhaven van artikel 11b,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Kostić
Bromet


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, D66, SP, PvdD, Volt

Tegen

PVV, VVD, NSC, BBB, CDA, CU, DENK, FVD, SGP, JA21

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over in de onderhandelingen over de EU-Bodemrichtlijn pleiten voor handhaving van het one out all out-principe

Lees verder

Motie Teunissen c.s. over in de onderhandelingen over de EU-Bodemrichtlijn pleiten dat het doel voor gezonde bodems in 2050 een resultaatsverplichting wordt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer