Motie Teunissen c.s. over in de onder­han­de­lingen over de EU-Bodem­richtlijn pleiten dat het doel voor gezonde bodems in 2050 een resul­taats­ver­plichting wordt


14 december 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het slecht gaat met bodems in Europa en Nederland,

constaterende dat het voorstel voor de EU-Bodemrichtlijn nu geen verplichtingen bevat om in 2050 gezonde bodems te hebben,

overwegende dat de ervaring met andere Europese milieurichtlijnen leert dat niet alle lidstaten de doelen zullen halen als dit niet als resultaatsverplichting is opgenomen,

verzoekt de regering er in de onderhandelingen over de EU-Bodemrichtlijn voor te pleiten dat het doel voor gezonde bodems in 2050 een resultaatsverplichting wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Kostić
Bromet


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, D66, SP, DENK, PvdD, Volt

Tegen

PVV, VVD, NSC, BBB, CDA, CU, FVD, SGP, JA21