Motie Teunissen c.s. over in de onder­han­de­lingen over de EU-Bodem­richtlijn pleiten voor hand­having van het one out all out-principe


14 december 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet het one out all out-principe, dat inhoudt dat alleen sprake is van een gezonde bodem als op alle indicatoren positief gescoord wordt, uit de EU-Bodemrichtlijn wil schrappen,

overwegende dat het schrappen van het one out all out-principe ertoe kan leiden dat de bodem als gezond wordt bestempeld terwijl deze feitelijk ongezond is,

verzoekt de regering in de onderhandelingen over de EU-Bodemrichtlijn te pleiten voor het handhaven van het one out all out-principe,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Kostić
Bromet


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, D66, SP, PvdD, Volt

Tegen

PVV, VVD, NSC, BBB, CDA, CU, DENK, FVD, SGP, JA21