Motie Ouwehand over onder­te­kenen van de Plant Based Treaty


19 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wetenschappers van de Universiteit Leiden concluderen dat het overstappen op een voornamelijk plantaardig voedselpatroon dubbele klimaatwinst oplevert;

overwegende dat de Plant Based Treaty een internationaal initiatief is om ons voedselsysteem in de basis plantaardig te maken, zodat de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de dreiging van nieuwe pandemie├źn in samenhang worden aangepakt;

overwegende dat het kabinet een internationale koploper wil zijn in de aanpak van de klimaatcrisis;

verzoekt de regering de Plant Based Treaty te ondertekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen