Motie over uitspreken dat er geen eigen bijdrage voor de jeugdzorg mag worden ingesteld


16 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het coalitieakkoord spreekt van de ambitie om de zorg betaalbaar te houden;

overwegende dat FNV, BGZJ, MIND en Defence for Children zich reeds uitspraken tegen de invoering van een eigen bijdrage voor de specialis- tische jeugdhulp, omdat deze kan leiden tot zorgmijding, verergering van klachten, zwaardere hulpvragen, een stijging van gedwongen opnamen en crisisbehandelingen, en onnodige administratieve kosten;

constaterende dat de eigen bijdrage in de volwassen ggz om exact de voornoemde redenen in 2013 werd afgeschaft;

overwegende dat de invoering van een eigen bijdrage in de jeugdzorg voorts kan bijdragen aan de vergroting van (kansen)ongelijkheid;

spreekt uit dat er geen eigen bijdrage voor de jeugdzorg mag worden ingesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Simons

Ploumen

Klaver

Den Haan

Azarkan

Ouwehand

Dassen

Van der Plas


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, FVD, PVV, PvdA, PvdD, GL, SP, SGP, DENK, JA21

Tegen

Van Haga, CDA, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over uitspreken dat opening van een datacenter in Zeewolde niet in het algemeen belang is

Lees verder

Motie Teunissen/Den Haan over een voorstel voor een solidariteitsbelasting voor grootbedrijven die extra hebben geprofiteerd van de coronacrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer