Motie Thieme: het chronisch honger lijden van ouder­dieren van vlees­kuikens is onwen­selijk


11 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouderdieren van vleeskuikens structureel voedselbeperking krijgen,

spreekt uit dat het chronisch honger lijden van ouderdieren van vleeskuikens onwenselijk is,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen