Motie: schaf vergun­ning­plicht voor dier­proeven met gene­tische mani­pu­latie niet af


4 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 een verandering wordt doorgevoerd, waardoor dierproeven in categorie 1 waarbij gebruik wordt gemaakt van genetische manipulatie, niet meer vergunningplichtig zijn,

gelet op de doelstelling het aantal dierproeven te verminderen,

constaterende dat de regering de regels met betrekking tot het uitvoeren van dierproeven in dit besluit vereenvoudigt, en niet kan inschatten of dit tot een toe- of afname van het aantal dierproeven zal leiden,

verzoekt de regering de vergunningplicht in stand te houden voor dierproeven waarbij gebruik wordt gemaakt van genetische manipulatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, CU, GL, PvdD, 50PLUS, GrKÖ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrBvK, Klein, VanVliet