Motie: maak locaties van alle gentech-veld­proeven openbaar


4 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 de locaties van veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen van categorie 2 en 3 niet openbaar gemaakt worden,

overwegende dat Nederland al eerder veroordeelt is wegens het niet openbaar maken van deze locaties,

wijzend op het verdrag van Aarhus, waarin is vastgelegd dat een ieder recht heeft op milieu-informatie,

gelet op de belangen van gangbare en biologische boeren, die grote verliezen kunnen leiden als hun gewassen besmet raken met ggo’s,

overwegende dat er nog geen co-existentiebeleid is, en dat boeren niet afhankelijk moeten zijn van afspraken met de vergunninghouder, maar moeten kunnen rekenen op wettelijke waarborgen,

verzoekt de regering de locaties van alle veldproeven met ggo’s exact bekend te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Smaling


Status

Ingediend

Voor

SP, D66, CU, GL, PvdD, 50PLUS, GrKÖ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrBvK, Klein, VanVliet