Motie over uiterlijk eind november een verbod op het bedrijfs­matig houden van nertsen


11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nertsensector voornemens is fokdieren aan te houden zolang het wetsvoorstel om het verbod op de pelsdierhouderij te vervroegen nog niet van kracht is,

constaterende dat, zolang er nertsen worden gehouden, er risico’s blijven bestaan voor de volksgezondheid,

verzoekt de regering om uiterlijk eind november een verbod in te stellen op het bedrijfsmatig houden van nertsen

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet

Wassenberg

Moorlag

Futselaar

Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA, GKrol

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga