Motie Van Raan c.s. over een uniforme CO2-heffing


11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland dreigt belangrijke klimaatdoelen, waaronder het Urgenda-doel, niet te gaan halen;

constaterende dat het huidige voorstel voor een CO2-heffing alleen van toepassing is op de industrie en alleen op de zogenoemde vermijdbare emissies;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het invoeren van een vlakke, uniforme CO2-heffing die van toepassing kan zijn op de volledige uitstoot van alle typen broeikasgassen in alle economische sectoren en de Kamer voor de zomer van 2021 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Snels

Beckerman


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, SGP, Van Haga, GKrol