Motie over justi­tiële aante­ke­ningen als gevolg van hand­having van de coron­a­maat­re­gelen laten vervallen


20 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat duizenden Nederlanders als gevolg van het in strijd handelen met de coronamaatregelen in een noodverordening een strafbeschikking opgelegd hebben gekregen;

constaterende dat een strafbeschikking een juridische aantekening als gevolg kan hebben;

constaterende dat dit mogelijkerwijs in specifieke gevallen gevolgen heeft voor betrokkenen in het kader van de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt worden beïnvloed;

verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat het mogelijk wordt om justitiële aantekeningen als gevolg van een strafbeschikking die voortvloeit uit de handhaving van de coronamaatregelen te laten vervallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan, Van Haga, Krol, Baudet en Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FvD, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

CDA, VVD, 50PLUS