Motie Ouwehand over door­zet­tings­macht voor het minis­terie van VWS bij de bestrijding van besmet­te­lijke dier­ziekten


20 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Van Dijk naar aanleiding van de Q-koortsepidemie al in 2010 dringend adviseerde het ministerie van VWS doorzettingsmacht te geven bij besmettelijke dierziekten, maar dat die aanbeveling nooit is opgevolgd;

verzoekt de regering het ministerie van VWS alsnog doorzettingsmacht te geven bij de preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand, Klaver, Asscher, Marijnissen, Van Brenk, Azarkan, Krol en Van Haga.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

FVD