Motie over onderzoek naar over­sterfte onder mensen met een migra­tie­ach­ter­grond


20 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het CBS heeft aangegeven dat er een oversterfte is van ruim 9.000 mensen;

constaterende dat de oversterfte onder mensen met een migratieachtergrond circa 10 procentpunten hoger is dan onder mensen zonder migratieachtergrond;

overwegende dat het RIVM heeft aangeven dat onderzoek nodig is naar de redenen en oorzaken hiervan;

verzoekt de regering onderzoek te laten doen naar de redenen en oorzaken van oversterfte onder mensen met een migratieachtergrond, en de Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan, Asscher, Klaver en Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

PVV, FVD, Van Haga