Motie over een oplossing voor de onver­ze­ker­baarheid van culturele evene­menten tegen een pandemie voor de komende jaren


30 september 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat sinds Corona culturele festivals en evenementen onverzekerbaar zijn tegen een pandemie;

Verzoekt de regering een oplossing te zoeken voor de onverzekerbaarheid van culturele evenementen tegen een pandemie voor de komende jaren;

En gaat over tot de orde van de dag,

Kwint
Westerveld
Ploumen
Wuite
Wassenberg
Gündoğan


Status

Aangenomen

Voor

FVD, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, CU, VVD, SGP