Motie over in de brief over de contouren van het herstelplan voor de sector specifiek aandacht geven aan begin­nende makers


30 september 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat het vanwege de druk op onder meer podia, musea en galerieën moeilijk zal worden voor beginnende makers om een plek te bevechten;

Verzoekt het kabinet in de brief over de contouren van het herstelplan voor de sector, specifiek aandacht te geven aan deze groep, en voorstellen hiertoe voor de begrotingsbehandeling naar de Kamer te sturen;

En gaat over tot de orde van de dag,

Kwint
Westerveld
Ploumen
Wuite
Wassenberg
Gündoğan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

PVV