Motie over een herstelplan gericht op de langere termijn voor de kunst- en cultuur­sector


30 september 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de kunst- en cultuursector ondanks heropening kampt met lage bezoekersaantallen en grote omzetverliezen en dat hierdoor blijvende schade aangericht wordt,

Overwegende het verzoek van de kamer om in samenwerking met de culturele en creatieve sector en lokale overheden voorstellen te verkennen voor herstel (Motie Wuite c.s. 32820-424),

Constaterende dat de demissionaire regering de besluitvorming over een herstelplan over wil laten aan een nieuw kabinet maar de sector hier niet op kan wachten,

Verzoekt de regering zo spoedig mogelijk te komen met een herstelplan gericht op de langere termijn en deze uiterlijk 1 januari 2022 in te voeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Ploumen
Westerveld
Gündoğan
Wuite
Kwint
Wassenberg
Van Haga
Simons
Pouw-Verweij


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie over de steun voor de culturele en creatieve sector continueren

Lees verder

Motie over in de brief over de contouren van het herstelplan voor de sector specifiek aandacht geven aan beginnende makers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer