Motie over het opzetten van een wereld­wijde COVID-19 pool


8 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het van essentieel belang is dat een toekomstig vaccin en/of geneesmiddel tegen het COVID-19-virus snel wereldwijd beschikbaar is;

constaterende dat er een groot risico bestaat dat niet alle landen toegang krijgen tot een vaccin en/of geneesmiddel omdat de ontwikkeling hiervan in handen is van enkele grote farmaceuten;

overwegende dat de geneesmiddelenontwikkelingen rondom hiv nu plaatsvindt via één gezamenlijk platform, een pool, waarin farmaceuten en organisaties vrijelijk kennis, intellectueel eigendom en data met elkaar delen om tot een vaccin te komen;

overwegende dat de regering van Costa Rica, verscheidene gezondheids-experts en maatschappelijke organisaties overheden oproepen om een dergelijke constructie ook toe te passen tegen het COVID-19-virus;

verzoekt de regering, voorafgaand aan en tijdens de jaarlijkse vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie leiderschap te tonen en zich expliciet uit te spreken voor het opzetten van een wereldwijde COVID-19-pool en de Wereldgezondheidsorganisatie hierbij actief te steunen;

verzoekt de regering voorts, enkel te investeren in de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen die onder acceptabele voorwaarden beschikbaar worden gesteld, zodat de productie van het toekomstige vaccin of geneesmiddel niet afhankelijk is van één farmaceut,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet, Klaver, Asscher, Wilders, Marijnissen, Krol, Ouwehand en Van Kooten-Arissen.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

VVD, Van Haga