Motie Van Raan: steun­maat­re­gelen corona­crisis ook laten bijdragen aan aanpak klimaat- & biodi­ver­si­teits­crisis


7 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in de Eurogroep uit te dragen dat de financiële steunmaatregelen die worden genomen om het herstel van de coronacrisis te ondersteunen, ook zo veel mogelijk moeten bijdragen aan de transitie naar een daadwerkelijk toekomstbestendige economie waarin ook de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis met urgentie worden aangepakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Leijten

Snels

Azarkan

Nijboer


Status

Aangehouden

Voor

Tegen