Motie over een Impact Mana­gement Team dat kan adviseren over de tran­si­tie­stra­tegie en de sociale en econo­mische effecten van de crisis­maat­re­gelen


22 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de transitiestrategie een afweging vereist van de gevolgen op de cure, care en algemene volksgezondheid, de gevolgen voor verschillende groepen in de samenleving en de economie;

overwegende dat het Outbreak Management Team stelt dat de afschaling van de maatregelen bekeken moet worden vanuit een breder perspectief waarin het OMT een van de deskundige medische adviseurs is;

overwegende dat het wenselijk is dat het kabinet besluiten kan nemen op basis van een bredere afweging van verschillende perspectieven en waarden;

verzoekt de regering in overweging te nemen naast het OMT ook andere experts te laten adviseren en bijvoorbeeld een Impact Management Team in te stellen dat het kabinet vanuit een breder perspectief kan adviseren over de transitiestrategie en de sociale en economische effecten van de crisismaatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers, Dijkhoff, Jetten, Pieter Heerma, Klaver, Van der Staaij, Asscher, Marijnissen, Wilders, Baudet, Van Haga, Krol en Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Klaver over geen overheidssteun aan de kalversector

Lees verder

Motie Ouwehand over voorwaarden stellen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer