Motie Ouwehand/Klaver over geen over­heids­steun aan de kalver­sector


16 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vleessector zinspeelt op financiële overheidssteun voor kalvermesters die door de coronacrisis kampen met afzetproblemen;

overwegende dat verreweg de meeste kalverhouderijen dochterbedrijven zijn van de kapitaalkrachtige VanDrie Group;

overwegende dat de familie Van Drie met een geschat vermogen van 1 miljard euro op nummer 7 staat in de Quote 500;

spreekt uit dat overheidssteun aan de kalversector in elk geval niet aan de orde kan zijn als niet eerst de VanDrie Group zelf substantieel in de buidel heeft getast om de financiële problemen bij haar dochterbedrijven op te lossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand en Klaver


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie over evacuatie van vluchtelingen naar veilige locaties in Griekenland zo snel als mogelijk realiseren

Lees verder

Motie over een Impact Management Team dat kan adviseren over de transitiestrategie en de sociale en economische effecten van de crisismaatregelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer