Motie Ouwehand over voor­waarden stellen op het gebied van biodi­ver­siteit, klimaat en dieren­welzijn


22 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er wordt gekeken naar mogelijke extra steunmaatregelen voor een aantal specifieke sectoren in de veehouderij;

verzoekt het kabinet in die gevallen voorwaarden te stellen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen