Motie over achteraf ook contro­leren of bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de werk­tijd­ver­kor­tings­re­geling dividend en/of bonussen hebben uitge­keerd


1 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een oproep doet aan bedrijven om alleen aanspraak te maken op de nieuwe werktijdverkortingsregeling als het écht nodig is en om het betalen van dividend te heroverwegen;

constaterende dat er achteraf enkel gecontroleerd zal worden op omzetverlies;

van mening dat ook het afzien van dividenduitkering een voorwaarde moet zijn om aanspraak te maken op deze regeling, omdat voorkomen dient te worden dat belastinggeld uit het noodpakket uiteindelijk naar aandeelhouders zal gaan;

verzoekt de regering om achteraf ook te controleren of bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de nieuwe werktijdverkortingsregeling dividend en/of bonussen hebben uitgekeerd en de financiële steun terug te vorderen van de bedrijven die dit hebben gedaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen, Asscher, Ouwehand en Klaver


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, 50PLUS, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over dierenartsen, dierverzorgers en dierenambulancepersoneel op de lijst van cruciale beroepen plaatsen

Lees verder

Motie Ouwehand voor drastische verlaging van boete op rood staan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer