Motie Ouwehand voor dras­tische verlaging van boete op rood staan


1 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat banken hoge boeterentes tot wel 13 procent rekenen wanneer mensen rood komen te staan, terwijl banken zelf tegen extreem lage rentes kunnen lenen,

overwegende dat in de financiële crisis banken met publiek geld gered zijn en het dan ook niet meer dan redelijk is om de banken te vragen bij de coronacrisis iets terug te doen,

verzoekt de regering alles in het werk te stellen om banken te bewegen om deze rentes drastisch te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, GL, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD, FVD, Van Haga, vKA, PvdA, 50PLUS, DENK

Tegen