Motie Ouwehand over dieren­artsen, dier­ver­zorgers en dieren­am­bu­lan­ce­per­soneel op de lijst van cruciale beroepen plaatsen


1 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in ons omringende landen beroepen als dierverzorgers en dierenartsen op de lijst van cruciale beroepen zijn geplaatst;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de noodzakelijke zorg voor dieren gecontinueerd kan worden;

verzoekt de regering tevens om dierenartsen, dierverzorgers en dierenambulancepersoneel op de lijst van cruciale beroepen te plaatsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand, Wilders, Azarkan, Van Kooten-Arissen, Krol, Baudet en Van Haga


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP