Motie Ouwehand: wijs provincies op hun plicht op bollen­teelt in Natu­ra2000-gebieden te toetsen op natuur­ge­volgen


11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de teelt van bollen en andere gewassen met een hoog bestrijdingsmiddelengebruik tot nu toe niet werden onderworpen aan een passende beoordeling in het kader van Natura 2000,

constaterende dat onderzoek van Alterra onlangs heeft uitgewezen dat de bollenteelt, vanwege het hoge gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, wel degelijk significante schadelijke gevolgen kan hebben voor (natte delen van) Natura2000-gebieden,

constaterende dat de provincie Gelderland naar aanleiding van dit onderzoek heeft besloten om voor ingebruikname van een perceel voor bollenteelt, binnen een beschermingszone natte landnatuur, het effect op Natura 2000-doelen te toetsten via een vergunningprocedure,

verzoekt de regering ook de andere provincies te wijzen op de bevindingen in Gelderland en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de Natura 2000-doelen, die inhoudt dat teelten met een hoog bestrijdingsmiddelengebruik in (de werkingssfeer van) Natura 2000-gebieden aan een passende beoordeling moeten worden onderworpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, 50PLUS, Klein, Kuzu/Ă–zturk, D66, GL, PvdA, SP

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: geen zoutwinning onder de Waddenzee toestaan

Lees verder

Motie Ouwehand: de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij niet onder het regime van de Crisis- en herstelwet brengen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer