Motie Ouwehand: de Brabantse Zorg­vul­dig­heids­score Veehou­derij niet onder het regime van de Crisis- en herstelwet brengen


18 december 2014

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de grenzen voor groei van de veehouderij bereikt zijn en dat de emissies van fijnstof en de geuroverlast uit veehouderijen aangepakt moeten worden,

constaterende dat de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij deze problemen niet aanpakt maar juist verder vergroot omdat hiermee nog verdere uitbreiding van de veehouderij in toch al zeer veedichte regio’s mogelijk wordt,

verzoekt de regering de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij niet onder het regime van de Crisis- en herstelwet te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

D66, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet