Motie Ouwehand: verbied schoon­spuiten dieren met hogedruk-spuit


26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een hogedrukspuit niet bedoeld is om dieren mee af te spuiten, en dat in de handleiding van hogedrukspuiten wordt gewaarschuwd dat je de spuit niet op mensen of dieren moet richten;

constaterende dat kalfjes en runderen op veemarkten toch worden schoongespoten met een hogedrukspuit, wat in strijd is met artikel 2.1 van de Wet dieren dat stelt dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen;

verzoekt de regering, het schoonspuiten van dieren met een hogedruk-spuit te verbieden, al dan niet door in de handhavingsprotocollen van de NVWA te laten opnemen dat voor het schoonmaken van dieren het gebruik van een hogedrukspuit in elk geval niet is toegestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over handelsmissies vooraf toetsen op gevolgen voor onder andere het klimaat

Lees verder

Motie Ouwehand voor inzet op alle duurzame ontwikkelingsdoelen in beleidsnota van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer