Motie Van Raan over 300.000 vlieg­be­we­gingen per jaar op Schiphol in 2030


4 juli 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat een groei van de luchtvaart afbreuk doet aan de brede welvaart van toekomstige generaties;

Constaterende dat vliegtuigbouwkundig ingenieur Paul Peeters beredeneerde dat Schiphol zou moeten krimpen naar ruwweg 300.000 vliegbewegingen per jaar om een goed uitganspunt te hebben om klimaatdoelstellingen te halen;

Verzoekt de regering een scenario van 300.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol mee te nemen in de luchtvaartnota als een van de scenario’s;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

CU, VVD, PvdA, D66, FVD, PVV, CDA, 50PLUS, DENK, SP, ChristenUnie, SGP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand voor inzet op alle duurzame ontwikkelingsdoelen in beleidsnota van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Lees verder

Motie Van Raan over onafhankelijk toetsen van het onderzoek naar vogelaanvaringen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer