Motie Van Raan over 300.000 vlieg­be­we­gingen per jaar op Schiphol in 2030


4 juli 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat een groei van de luchtvaart afbreuk doet aan de brede welvaart van toekomstige generaties;

Constaterende dat vliegtuigbouwkundig ingenieur Paul Peeters beredeneerde dat Schiphol zou moeten krimpen naar ruwweg 300.000 vliegbewegingen per jaar om een goed uitganspunt te hebben om klimaatdoelstellingen te halen;

Verzoekt de regering een scenario van 300.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol mee te nemen in de luchtvaartnota als een van de scenario’s;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

CU, VVD, PvdA, D66, FvD, PVV, CDA, 50PLUS, DENK, SP, ChristenUnie, SGP