Motie Leijten/Van Raan over een soli­da­ri­teits­heffing om de corona­crisis te lijf te gaan


7 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te regelen dat er een solidariteitsheffing komt op financiële activiteiten, dividenduitkeringen en extreem vermogenden ten einde de coronacrisis te lijf te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten en Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, Van Haga