Motie Ouwehand: Verbod op mega­stallen voor melk­koeien


13 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat megastallen geen grondgebonden agrarische activiteit zijn en feitelijk een industrieel karakter hebben;

constaterende dat Alterra voor megastallen de norm voor melkvee op 250 melkkoeien heeft gesteld,

verzoekt de regering een verbod op megastallen van melkkoeien in het landelijk gebied op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD, 50PLUS, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrKÖ, GrBvK, VanVliet