Motie Ouwehand: pak melk­ziekte in de melk­vee­hou­derij aan


13 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat na het kalveren de moederkoe extra calcium nodig heeft om melk te produceren,

constaterende dat het natuurlijke lichaam van de moederkoe niet genoeg calcium produceert om aan de hoge melkproductie te voldoen,

constaterende dat het lichaam van de moederkoe deze calcium uit spierweefsel haalt om aan deze calciumbehoefte te voldoen waardoor melkziekte veroorzaakt wordt en zichzelf dus letterlijk ‘op eet’,

constaterende dat meer dan 60% van de koeien lijdt aan melkziekte,

van mening dat het aantal koeien met melkziekte in ieder geval niet mag groeien maar juist fors zou moeten afnemen,

verzoekt de regering doelstellingen te formuleren voor de aanpak van melkziekte in de melkveehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand

Thieme


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet