Motie Ouwehand: maximaal drie graas­dier­een­heden per hectare in de melk­vee­hou­derij


13 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de melkveehouderij steeds meer zijn extensieve en grondgebonden karakter verliest,

constaterende dat de toegenomen melkproductie per koe grote negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn,

constaterende dat beide problemen kunnen worden aangepast door een koppeling te leggen tussen het gebruikte areaal landbouwgrond en het aantal dieren,

verzoekt de regering een norm in te voeren voor het maximaal aantal graasdieren per hectare landbouwgrond,

verzoekt de regering de melkproductie per hectare in de Nederlands veehouderij te maximeren tot drie graasdiereenheden per hectare,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen