Motie Ouwehand/Vendrik over het waar­borgen van de belangen van natuur en milieu


20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een ieder belang heeft bij natuur en een goed milieu;

verzoekt de regering met voorstellen te komen voor het waarborgen van de belangen van natuur en milieu, bijvoorbeeld door het herintroduceren van de actio popularis in de Wet milieubeheer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Vendrik


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV