Motie Ouwehand c.s. over het nader uitwerken van het principe "de vervuiler betaalt"


20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het "de vervuiler betaalt"-principe onderdeel is van het regeringsbeleid;

van mening, dat dit principe op alle vormen van milieubelasting zou moeten worden toegepast;

verzoekt de regering het "de vervuiler betaalt"-principe nader uit te werken als mogelijk beleidsinstrument in het kader van de verduurzaming van de eiwitconsumptie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Vendrik
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD