Motie Ouwehand/Van Tongeren: geen Natuur­be­scher­mings­wet­ver­gunning voor zout­winning onder de Waddenzee


11 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, geen Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen voor zoutwinning onder de Waddenzee,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Tongeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66

Tegen

PVV, PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, SP, Bontes, 50+