Motie Ouwehand over het tekort­schieten van het Neder­landse klimaat­beleid


13 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat om de verandering van het klimaat binnen de internationaal overeengekomen tweegradentemperatuurstijging te houden in 2030 een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van minimaal 55% ten opzichte van 1990 nodig is,

constaterende dat de regering slechts inzet op een reductie van 40% in 2030,

concludeert dat de inzet van de Nederlandse regering voor het klimaatbeleid de tweegradendoelstelling in gevaar brengt, dat Nederland hiermee het VN-klimaatverdrag niet nakomt en dat de regering een onverantwoord risico neemt met de leefomgeving van volgende generaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen