Motie Thieme: focus inter­na­ti­onale handels­missies op akker- en tuin­bouw­pro­ducten


7 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er veel mogelijkheden zijn voor de Nederlandse export van akker- en tuinbouwproducten en producten met toegevoegde waarde,

overwegende, dat het wenselijk is om met name op die sectoren in te zetten en niet op de vleessector,

verzoekt de regering, bij internationale handelsmissies de focus te leggen op akker- en tuinbouwproducten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

PVV, VVD, D66, SGP, ChristenUnie, Bontes, CDA, PvdA, 50+, SP