Motie Ouwehand/Van Gent over krimp van de veestapel als instrument in het ammo­ni­ak­beleid


19 februari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ondanks twintig jaar ammoniakbeleid tot op heden 70% van de Nederlandse natuur, waaronder de Natura 2000-gebieden, ernstig te leiden heeft onder overmatige ammoniakdeposities;

overwegende, dat een krimp van de veestapel een effectieve maatregel kan zijn om de natuur te beschermen tegen ammoniak, maar nu nog geen duidelijk onderdeel uitmaakt van het instrumentarium van het ammoniakbeleid;

verzoekt de regering een krimp van de veestapel als instrument op te nemen in het ammoniakbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD