Motie Ouwehand over dieren­welzijn in emis­siearme stallen


19 februari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij voorschrijft dat stallen uiterlijk in januari 2010 emissiearm moeten zijn;

constaterende, dat er in het huidige beleid fricties kunnen optreden tussen eisen die worden gesteld tussen aan het verminderen van de uitstoot van ammoniak en dierenwelzijn;

verzoekt de regering in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij criteria op te nemen die het dierenwelzijn in emissiearme stallen daadwerkelijk waarborgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand c.s. over het respecteren van het moratorium van individuele staten op de teelt van gentecht mais MON 810 in eigen land

Lees verder

Motie Ouwehand/Van Gent over krimp van de veestapel als instrument in het ammoniakbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer