Motie Ouwehand over het integraal opnemen van dieren­welzijn in duur­zaam­heids­cri­teria


4 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het kabinet beleid ontwikkelt voor duurzaam inkopen
door de overheid;
overwegende, dat de Kamer een motie (26 485, nr. 50) heeft aangenomen
waarin dierenwelzijn onderdeel wordt gemaakt van het MVO-beleid van
de regering;
constaterende, dat dierenwelzijn desondanks nog geen vast onderdeel
uitmaakt van de duurzaamheidscriteria;
verzoekt de regering in de eerstvolgende voortgangsrapportage Duurzaam
Inkopen aan te geven of en, zo ja, op welke wijze dierenwelzijn integraal
kan worden opgenomen in de duurzaamheidscriteria,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwhand


Status

Aangenomen

Voor

SP, PvdA, GL, D66, PVDD, VVD, CU, SGP, CDA

Tegen

LVER, PVV

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Van Gent over krimp van de veestapel als instrument in het ammoniakbeleid

Lees verder

Motie Ouwehand over intrekken van het voornemen om bepaalde bevolkingsgroepen of organisaties een expliciete verklaring te vragen om zich aan de wet te houden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer