Motie Ouwehand/Van der Ham over jaarlijks afre­kenbare tussen­doelen voor de reali­satie van de ehs


4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit de Natuurbalans 2008 blijkt dat tijdige realisatie van de ecologische hoofdstructuur (ehs) niet waarschijnlijk is vanwege stagnatie van de oppervlakte nieuwe ehs de laatste jaren;

verzoekt de regering jaarlijks afrekenbare tussendoelen te formuleren voor de realisatie van de uiteindelijke ecologische hoofdstructuur in 2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwhand
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, LVER, PVDD, SP

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD