Motie Ouwehand/Van der Ham over formu­leren van concrete taak­stel­lingen voor de midterm review


4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit de Natuurbalans 2008 blijkt dat tijdige realisatie van de ecologische hoofdstructuur (ehs) niet waarschijnlijk is vanwege stagnatie van de oppervlakte nieuwe ehs de laatste jaren;

constaterende, dat het kabinet aangeeft, in 2010 te komen met een midterm review voor de ehs, maar hiervoor geen taakstellingen heeft geformuleerd;

overwegende, dat zonder concrete taakstellingen niet goed kan worden beoordeeld of de voortgang van de ehs kwantitatief op koers ligt, zowel met betrekking tot hectares verwerving/inrichting, particulier natuurbeheer als agrarisch natuurbeheer;

verzoekt de regering concrete taakstellingen te formuleren voor de midterm review in 2010,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, LVER, PVDD, PVV, SP

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD