Motie Ouwehand: tracébesluiten voor het project Rijn­land­route niet tekenen


24 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de tracébesluiten voor het project Rijnlandroute niet te tekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet