Motie Thieme: geen olie- en gaswinning in de arctische regio


3 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verwijderen van begroeiing voor olie- en gaswinning in de Siberische toendra’s leidt tot dubbele klimaatschade doordat de ondergrond ontdooit waardoor er methaan vrijkomt,

constaterende dat olie- en gasboringen in de Noordelijke ijszee grote risico’s met zich meenemen voor het milieu,

verzoekt de regering tijdens de internationale klimaatonderhandelingen te pleiten voor het vrijwaren van de arctische regio van olie- en gaswinning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangenomen

Voor

CU, 50PLUS, Kuzu/Özturk, D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

CDA, VVD, PVV, Klein, GrBnKl, VanVliet

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: tracébesluiten voor het project Rijnlandroute niet tekenen

Lees verder

Motie Thieme: kom met voorstellen om de vlees- en zuivelconsumptie te verminderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer