Motie Ouwehand: alter­na­tieve plannen Ring Zuid Groningen uitwerken


24 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de doelstellingen voor de aanpak van de Ring Zuid in Groningen in de huidige plannen niet worden gehaald,

constaterende dat men met een investering van 600-700 miljoen euro onder meer de luchtkwaliteit zal verslechteren ten opzichte van het handhaven van de bestaande situatie, de verkeersveiligheid zal verslechteren, belangrijke fietsroutes zullen verdwijnen of gevaarlijker zullen worden en files zich van het hoofdwegennet zullen verplaatsen naar het onderliggend wegennet,

verzoekt de regering alternatieve plannen voor de aanpak van de Ring Zuid in Groningen uit te werken die wel voldoen aan de doelstellingen van doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen