Motie Ouwehand/Thieme: volledige beleids­vrijheid op dieren­welzijn voor Nl en EU in vrij­han­dels­verdrag


19 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er onderhandelingen lopen voor een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS), het zogenaamde Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP),

overwegende, dat tot nu toe is overeengekomen dat de EU en Nederland beleidsvrijheid behouden op het gebied van gezondheid, veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en culturele diversiteit,

verzoekt de regering, ten aanzien van TTIP tevens in te zetten op het behouden van volledige beleidsvrijheid voor Nederland en de EU op het gebied van dierenwelzijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Aangenomen

Voor

PVV, SGP, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, SP

Tegen

VVD, 50+