Motie Ouwehand/Thieme: bescherm gezins­be­drijven door verbod mega­stallen


18 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het overgrote deel van de Nederlandse en de Europese agrarische bedrijven een gezinsbedrijf is,

overwegende, dat steeds meer gezinsbedrijven gedwongen zijn om te stoppen omdat zij niet kunnen concurreren vanwege de steeds verdergaande schaalvergroting in de landbouw,

verzoekt de regering zich in het kader van de bescherming van het gezinsbedrijf in te zetten voor een Europees verbod op de bouw van megastallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50+, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, VVD, PVV, D66, ChristenUnie, SGP