Motie Ouwehand: informeer de Kamer over dier­proeven voor inten­sieve veehou­derij


24 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat blijkt dat in Nederland dierproeven worden verricht ten behoeve van de intensieve veehouderij,

constaterende, dat experimenten op levende dieren ten behoeve van de bioindustrie ethisch problematisch zijn,

verzoekt de regering de Kamer te informeren over de dierproeven die in Nederland zijn of worden uitgevoerd voor de intensieve veehouderij,

Ouwehand


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen