Motie Ouwehand/Thieme: verbod endo­sulfan voor de zalm­in­du­strie


18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wetenschappers waarschuwen voor het landbouwgif endosulfan in zalm vanwege de negatieve effecten hiervan op de hersenontwikkeling bij kinderen, het immuunsysteem, de stofwisseling en het verband met autisme, ADD, ADHD en een verlaagd IQ,

constaterende dat in Nederland er een verbod geldt op het gebruik van endosulfan en dat sinds 2005 dit verbod tevens in Europa van toepassing is,

constaterende dat in 2012, ondanks het Europese verbod, er een uitzondering op dit verbod is gemaakt voor de kweekzalmindustrie,

verzoekt de regering er bij de Europese Commissie op aan te dringen de uitzondering op het verbod op het gebruik van endosulfan op te heffen en ook weer te laten gelden voor de zalmindustrie,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen