Motie Ouwehand: Logistiek Park Moerdijk niet opnemen in de negende tranche van de Crisis- en herstelwet


18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de toegevoegde waarde van Logistiek Park Moerdijk op economisch en ecologisch vlak alsook voor de leefbaarheid door verschillende partijen ernstig betwijfeld wordt,

overwegende dat controversiële projecten niet via de Crisis- en herstelwet zouden moeten lopen,

verzoekt de regering Logistiek Park Moerdijk niet op te nemen in de negende tranche van de Crisis- en herstelwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

SP, D66, CU, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet